اسپلیتر

اسپلیتر چیست؟ چرا باید حتما کنار مودم استفاده کنیم ؟

اسپلیتر (نویزگیر) همانطور که احتمالا متوجه معنی آن شده اید، (جدا کننده) وسیله کوچکی است که در شبکه های کامپیوتری و برای جدا کردن سیگنال تلفن از سیگنال ADSL و یا جدا کردن voice از data مورد استفاده قرار می … ادامه مطلب