نگاه اجمالی به مفهوم کارت شبکه و بررسی انواع آن

کارت شبکه چیست ؟ در ابتدا در زمانی که کامپیوتر ها وارد بازار شدند برای ارتباط برقرار کردن نیاز داشتند که از طریق وسایلی مثل فلاپی دیسک ها برای انتقال اطلاعات استفاده کنند، اما بعد ها کارت شبکه یا NIC … ادامه مطلب